Vertrouwenspersoon

Flevostar Almere is een zwemvereniging waar mensen met en zonder beperking samen kunnen zwemmen. Het gaat vaak om een kwetsbare doelgroep. Flevostar Almere vindt het zeer belangrijk om zorgvuldig met onze leden om te gaan. Het zwembad is tenslotte een omgeving waarin mensen dicht bij elkaar kunnen zijn. Onze vrijwilligers houden scherp in de gaten of alles veilig blijft. Als vereniging willen we iedere vorm van ongepast gedrag voorkomen en daar doen we ons best voor. Toch kan het gebeuren dat iemand zich ongemakkelijk voelt of een klacht heeft, en met iemand wil kunnen praten hierover. Daarom heeft het bestuur van Flevostar Almere een vertrouwenspersoon benoemd.

Onze vertrouwenspersoon is Fenny Bloemink, misschien nog beter bekend als de zus van Cathja. Fenny is bijna elke week aanwezig in het zwembad. Als er iets is wat je wil bespreken, en dat geldt ook voor onze vrijwilligers, dan kunnen ze terecht bij Fenny. Een gesprek met Fenny is vertrouwelijk en discreet.
Fenny kan worden gebeld. Haar telefoonnummer is 06 4986 8808. Ook kun je haar mailen op fennybloemink@hotmail.com.

Flevostar Almere heeft een gedragscode en huisregels opgesteld die ongepast gedrag moeten voorkomen. Van alle vrijwilligers hebben we een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).