Donateurs

Een Vereniging als Flevostar Almere kan alleen maar bestaan, indien er voldoende Sponsors en Donateurs zijn die de vereniging kunnen en willen steunen in hun werk.

Zonder Sponsors en Donateurs heeft een dergelijke specifieke vereniging als de onze absoluut geen bestaansrecht!

Flevostar Almere huurt elke week tussen 18.00 en 20.00 uur het gehele zwembad in Almere-Stad af om de zwemactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden.

Dit brengt hoge kosten met zich mee, die niet door de (vaak minder draagkrachtige) leden kunnen worden opgebracht. De Gemeente Almere is de hoofdsubsidiegever van Flevostar.

Maar.., lang niet alle kosten worden gedekt door onze hoofdsubsidiegever. We hebben daarnaast dringend behoefte aan andere sponsors/donateurs die Flevostar Almere een warm hart toedragen!

En.., draagt u Flevostar Almere een warm hart toe en heeft u interesse om donateur/sponsor te worden, neem dan contact op met:
Het nummer van Flevostar Almere 036 – 531 29 01 of mail naar info@flevostar-almere.nl
Ook eenmalige giften, groot of klein zijn van harte welkom!

Hiervoor kunt u onze Aktie rekening bij de Rabobank gebruiken
Aktie rekening Rabobank 3010 81 697
t.n.v. SBG (t.g.v. Flevostar Almere)

Alvast bedankt namens onze deelnemers!