Donateurs

Een Vereniging zoals Flevostar Almere kan alleen maar bestaan indien er voldoende vrijwilligers, sponsors en donateurs zijn die de vereniging willen steunen. Zonder sponsors en donateurs heeft een specifieke vereniging als Flevostar Almere absoluut geen bestaansrecht!

Flevostar Almere huurt exclusief het zwembad af voor haar leden op zwemavonden van 18.00 tot 20.00 uur.
Dit zijn hoge kosten voor onze verenging die helaas niet volledig door de (minder draagkrachtige) leden kunnen worden opgebracht.
Gelukkig krijgt Flevostar Almere hulp van de gemeente Almere. Daar zijn we heel dankbaar voor!
De gemeente Almere geeft jaarlijks een subsidie aan Flevostar Almere.

Maar.. lang niet alle onkosten kunnen worden betaald van de subsidie van de gemeente Almere.
We hebben dringend behoefte aan andere sponsors/donateurs die de doelgroep van Flevostar Almere een warm hart toedragen en financieel willen bijdragen!

Heeft u belangstelling om donateur/sponsor te worden van Flevostar Almere, neem dan contact op met onze voorzitter Laura Brasser.
Dit kan via e-mail info@flevostar-almere.nl of telefonisch op T 06 17 76 85 86.

Ook eenmalige giften, groot of klein zijn van harte welkom!

Alvast bedankt namens onze deelnemers!