Onze regels tijdens de zwemuren

Tijdens onze zwemuren houden wij ons aan onderstaande regels

  1. De ouders en/of begeleiders van onze zwemmers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kind. We zullen hierover ook heel duidelijk communiceren met de ouders en/of begeleiders.
  2. Kinderen zonder diploma moeten altijd hulpmiddelen om als ze gaan zwemmen en mogen alleen onder 1 op 1 begeleiding in het diepe bad of het warme bad. In het middelste bad mogen deze kinderen wel spelen maar verwachten we wel dat ouders vanaf de kant toezicht houden.
  3. Spelmateriaal is alleen toegestaan in het middelste bad en er mogen niet te veel maten en opstapelbare spullen in het bad.
  4. In het diepe bad wordt er tot 19 uur baantjes gezwommen. Baan 1 is in gebruik voor het leszwemmen.
  5. Vanaf 19 uur wordt er vóór in het diepe bad een vak gemaakt waarin gespeeld mag worden, inclusief spelmateriaal . Dit betekent ook dat we onder de duikplank een vrije ruimte houden waar niet gespeeld en gezwommen mag worden zodat de duikplank veilig gebruikt kan worden.