kosten van lidmaatschap

Om deel te kunnen nemen aan de zwemactiviteit bij Flevostar Almere moet je als eerste lid zijn van de vereniging.

Het lidmaatschap kost € 60,00 per persoon per jaar, of € 110,00 per gezin.
Voorwaarde voor een gezinslidmaatschap is dat iedereen op hetzelfde adres woont!
Voor het gezinslidmaatschap geldt een maximum van 4 personen.
Elke persoon meer uit hetzelfde gezin en woonachtig op hetzelfde adres kost € 10,- extra!

Indien er een begeleider (anders dan de ouder) mee gaat dan zijn ook hiervoor de kosten € 30,- per begeleider per jaar.
Ook wordt er eenmalig € 5,- inschrijfgeld per persoon in rekening gebracht.

Indien u een kind met een beperking aan de zwemlessen bij Flevostar-Almere wilt laten deelnemen,
dan wordt het kind het hoofdlid en moet minimaal 1 ouder mee lid worden met een gezinslidmaatschap.
(zie boven)

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wordt men lid na 1 juli dan betaalt men nog maar de helft van het lidmaatschap voor het lopende jaar.

Naast het algemene lidmaatschap betaal je per zwemavond een bedrag, afhankelijk van de activiteit die gedaan wordt. Zie hiervoor de pagina Zwemmen.

Met ingang van 1 december 2011 is bij wet vastgelegd dat stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn van lidmaatschappen voor sportverenigingen is teruggebracht tot 1 maand.
Dat betekend dat uw lidmaatschap automatisch doorloopt naar het volgend jaar, mits u het lidmaatschap heeft opgezegd, en is bevestigd door het bestuur, voor 1 december van het lopende jaar.
Bron: NOC*NSF

In december krijgen de leden een giro per post toegezonden voor de betaling van het volgende lidmaatschapsjaar. Na betaling krijgen de leden een ledenpas voor het dan geldende jaar. Elk jaar heeft het pasje een andere kleur. Het lidmaatschapspasje moet altijd getoond kunnen worden bij elk bezoek. Zonder geldige lidmaatschapspas kan de toegang geweigerd worden.

Wil je je opgeven als lid van Flevostar, stuur dan een berichtje naar ons via de contactpagina.