Aanmelden / uitschrijven

Met ingang van 1 december 2011 is wettelijk vastgelegd dat stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn van lidmaatschappen voor sportverenigingen is teruggebracht tot 1 maand.
Dat betekent dat uw lidmaatschap automatisch doorloopt in het volgend jaar, mits u het lidmaatschap op tijd heeft opgezegd, en dit is bevestigd door het bestuur.  Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende jaar zijn ontvangen.
Bron: NOC*NSF

Indien u een kind met een beperking aan de privézwemlessen bij Flevostar-Almere wilt laten deelnemen, dan wordt het kind het hoofdlid en moet minimaal 1 ouder mee lid worden met een gezinslidmaatschap.